این همه هدیه از خداست20؛گنجشک هدیه

کد شناسه :9455
این همه هدیه از خداست20؛گنجشک هدیه

مجموعه کتاب های این همه هدیه از خداست .نوشته ی آقای مجید محبوبی است. این مجموعه 10 جلدی توجه کودکان را به نعمت های الهی جلب می کند. انتشارات جمال با ارائه این مجموعه، یکی از قطعات خانه ی خداشناسی کودکان را تکمیل می کند . این مجموعه از کتاب های کودکان، بابی مناسب برای آشنایی کودکان با نعمات خدا هست.