حواستو جمع کن 5: آموزش مفاهیم علوم: شناخت و طبقه بندی جانوران

کد شناسه :3888
حواستو جمع کن 5: آموزش مفاهیم علوم: شناخت و طبقه بندی جانوران

مجموعه ی حواستو جمع کنبه توضیح آن دسته از فعالیت های آموزشی می پردازد که کودک شما با انجام آن ها می تواند مهارت های خود را در بسیاری از عرصه ها تقویت کند. این مجموعه ی کمک آموزشی می تواند توسط اولیا و مربیان محترم در خانه و در مراکز پیش دبستانی، در مهد کودک ها و کلاس های آمادگی برای کودکان با نیازهای ویژه مورد استفاده قرار گیرد و...