هفتاد پیامک از پیامبر

کد شناسه :5667
هفتاد پیامک از پیامبر

سخنان پیامبر اسلام سرشار از نکاتی است که در زندگی روزمره هر انسانی کارگشا است. از این رو آشنایی با احادیث ایشان باید در برنامه زندگی ما جای داشته باشد. در این میان آشنا کردن کودکان با احادیث آن بزرگوار نیاز به ظرافت و تلاش بیشتری دارد.
کتاب ۷۰ پیامک از پیامبر به داستان پردازی های کوتاه، سعی کرده است تا ۷۰ سخن گرانقدر از پیامبر را برای کودکان بازگو کند.