قرآن، کودک، سرگرمی 2: آشنایی با معارف قرآنی به شیوه سرگرمی

کد شناسه :5576
قرآن، کودک، سرگرمی 2: آشنایی با معارف قرآنی به شیوه سرگرمی

مجموعه اطلاعاتی قرآنی به روشی جدید برای کودکان است. در این اثر سعی شده است با استفاده از فنون روانشناسی جدید و با توجه به علایق کودکان و اشتیاق آنان به بازی و سرگرمی برخی از مفاهیم قرآنی در زمینه‌های اخلاقی و اعتقادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیام‌های کوتاهی از آیات قرآن برای این رده سنی بیان گردد. نویسنده با استفاده از اشکال حیوانات، گیاهان و نقاشی‌های متنوع، جدول، سرگرمی، مسابقه و بازی به معرفی اسامی سوره و مفاهیم کلیدی مندرج در آیات قرآنی پرداخته و این آیات را به زبان ساده معنی کرده است.