پرورش مغز: آموزش و تمرین برای فعالسازی توانمندی های مغزی

کد شناسه :449
پرورش مغز: آموزش و تمرین برای فعالسازی توانمندی های مغزی

تمرینات، جورچین ها، نکات و راهکارهایی برای تقویت مغز و عملکردهای مغزی، به حداکثر رساندن چابکی ذهن و بیدار کردن خلاقیت درونی شما