بر شانه های کارون: خاطرات مردم اهواز از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی

کد شناسه :4022
بر شانه های کارون: خاطرات مردم اهواز از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی