یزله بر دجله: خاطرات مردم عراق از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

کد شناسه :4020
یزله بر دجله: خاطرات مردم عراق از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

این کتاب حاصل قسمتی از ساعت ها مصاحبه و تحقیق از خاطرات مردم عراق در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است.