ایلیا تولد یک قهرمان 12: مجموعه داستان مصور دنباله

کد شناسه :43809
ایلیا تولد یک قهرمان 12:  مجموعه داستان  مصور دنباله

ایلیا تولد یک قهرمان، درباره پسری نوجوانی است به نام امیرعلی که به همراه دوستانش از شهر و مردم آنجا محافظت می کند. ایلیا و دوستانش برای رسیدن به نتیجه ای که آینده بشریت به آن وابسته است، راهی سخت و طولانی در پیش دارند.