نگهبان گل‌ها

کد شناسه :379

"می" دختربچه ی مهربانی است که تازگی به همراه خانواده اش از روستا به شهر آمده. او خیلی دلتنگ باغچه ی کوچکش است و دلش می خواهد در شهر تازه هم باغچه داشته باشد. او در این مسیر با مشکلات و چالش هایی رو به رو می شود و می کوشد راه حل مناسبی پیدا کند. در این کتاب، کودکان به اهمیت گل و گیاه در شهرهای شلوغ پی می برند و یاد می گیرند چطور یک گل یا یک شاخه ی سبز کوچک می تواند رویا های شان را به بار بنشاند و باغچه ی زیبایی داشته باشند. آن ها می آموزند در کنار هم و با همکاری یکدیگر برای تحقق رویا های شان تلاش کنند و...