متولد مارس 3: جستاری در خاطرات دوستان و هم زمان شهید حاج قاسم سلیمانی

کد شناسه :11232
متولد مارس 3: جستاری در خاطرات دوستان و هم زمان شهید حاج قاسم سلیمانی

علی اکبری مزد آبادی، نویسنده کتاب «متولد مارس» از آخرین کتابش درباره حاج قاسم سلیمانی می‌گوید.

وی درباره موضوع کتاب «متولد مارس»، گفت: «متولد مارس»، خاطرات دوستان، هم رزمان و نزدیکانِ حاج قاسم سلیمانی است. این خاطرات از تحولات سوریه، عراق تا شهادت و همچنین درباره خلق و خوی این شهید بزرگوار است که به صورت مصاحبه جمع آوری کرده ایم. روایت آن نیز به صورت خطی نیست.