قرآن کریم: بخط عثمان طه، علی ملکی، جیبی، گالینگور رنگی، ویژه جوانان و نوجوانان

کد شناسه :4463