مسواک میثم: تشویق کودکان به مسواک زدن با نگاه اسلامی

کد شناسه :28817
مسواک میثم: تشویق کودکان به مسواک زدن با نگاه اسلامیمامان میثم یک مسواک خوب و قشنگ  برای او خریده است؛ اما میثم،انگارامشب نمی خواهد مسواک بزند.یک دفعه مسواکِ میثم زبان باز می کند و درباره ی اهمیت دندان و فایده های مسواک زدن بامیثم حرف می زند.پس از او،مامان میثم نیز از ثواب مسواک زدن و ارزش آن از نظر پیامبر(ص)سخن می گوید.

کتاب «مسواک میثم» کودکان را بااهمیت مسواک زدن آشنا می سازد وبا مدد از جهان بینی اسلامی، به افزایش انگیزه ی آنان در انجام این کار خوب می پردازد، «مسواک میثم»نوشته ی حجت الاسلام حیدری ابهری نویسنده نام آشنای ادبیات کودکان و نوجوانان است.