نقاشی های خدا 2: درخت های تو قشنگ ترند

کد شناسه :12806
نقاشی های خدا 2: درخت های تو قشنگ ترند

کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه ی 5 جلدی ” نقاشی های خدا ” است. هدف از این کتاب آشنایی کودکان با خالق هستی در قالب متنی ساده و کودکانه است. نویسنده این مجموعه در هر جلد کودکان را با آفریده های خداوند آشنا می کند و به آنان می آموزد که همه چیز آفریده های خداوند هستند.